ประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เปิดอาคารเรียนเอนกประสงค์และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เปิดอาคารเรียนเอนกประสงค์และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ติดต่อเรา