ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนและผู้อำนวยการสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน และโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม

ติดต่อเรา