ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ ตำบลสะแกซำ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ ตำบลสะแกซำ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1.  หลักสูตรขั้นผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วุฒิแบดจ์ 3 ท่อน อบรมระหว่างวันที่  14 – 20 ตุลาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
2. หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) วุฒิแบดจ์ 2 ท่อน อบรมระหว่างวันที่  23 – 29 ตุลาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 3,500 บาท

หากสนใจสมัครเข้ารับการอบรมท่านสามารถสมัครพร้อมแนบเอกสารลักฐานตามที่กำหนดส่งไปยัง นายกองตรี จเร  สัตยารักษ์  ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์  123 หมู่ที่ 4 ตำบลสะแกซำ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  หรือส่งใบสมัครทางไลน์ black-jaray โทร.081 – 1966689  ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม >> รายละเอียดโครงการและใบสมัครฯ

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา