ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดและเป็นประธานเปิดอาคารเรียนเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1