ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

 

ติดต่อเรา