ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator หัวข้อ การประกวดภายใต้แรวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม”


ด้วย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้จัดโครงการ GPSC Young Social Innovator หัวข้อ การประกวดภายใต้แรวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสพัฒนาต่อยอดไปใช้ จริงในชุมชน รุ่นเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 20 ปี (แข่งขันเป็นทีม) หากมีความสนใจสามารถส่งผลงานแข่งขันตามประเภทการประกวดโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565
ดาวน์โหลด >> รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา