ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา.

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) มอบหมายให้ นางพรพนา  บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (รองหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว)  และนางสาวพิชชญา  เคธรรมมะ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา” โดย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ ณ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา