ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความสูญเสีย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ประสบภัย ณ โรงเรียนบ้านวังวน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา