ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการจิตศึกษา PBL และ PLC

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการจิตศึกษา PBL และ PLC และให้คำแนะนำ ให้กำลังใจแก่คณะครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านวังวน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา