การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา