ประชุมการพัฒนาและขยายผลการใช้สื่อ นวัตกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนต้นแบบ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานประชุมการพัฒนาและขยายผลการใช้สื่อ นวัตกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนต้นแบบ โดยมี นาย วิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา