การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 80 คน ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 3,000 บาท ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนาขาม อำเภอวัดฏบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก หากสนใจฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เลขที่ 190 หมู่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160 ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ใบสมัครและรายละเอียดการฝึกอบรมฯ

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา