ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 1 ปี

วันอังคารที่ 2-3 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้ารับการโค๊ชชิ่ง ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 1 ปี  โดยมี นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในครั้งนี้ ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอท จังหวัดปราจีนบุรี

 

ติดต่อเรา