โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรียนรู้การใช้งาน OBEC Conten Center การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราขชการที่ 9

วันอังคารที่ 2-3 สิงหาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ศึกษานิเทศกื ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรียนรู้การใช้งาน OBEC Conten Center การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราขชการที่ 9 ณ โรงแรมฮิลไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอท จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อเรา