ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (NARITS cience Week 2022) ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา

ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (NARITS cience Week 2022) ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการดาราศาสตร์ อาทิ
– สนุกกับนิทรรศการดาราศาสตร์แบบ Interactive
– ตื่นตากับท้องฟ้าจำลองและภาพยนตร์ดาราศาสตร์ ระบบ Full Dome Digital
– Workshop และ Science Show ในรูปแบบ Hybridge ทั้ง On-site และ Online ทาง Facebook : NARITPage
– NARIT Public Night คืนดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี 15 สิงหาคม 2565
หาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สมารถส่งแบบตแบรับเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565  รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดโครงการฯ

ติดต่อ
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (084-0882261)
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา (086-4291489)
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา (084-0882264)
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา (095-1450411)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา