การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร จังหวัดเชียงราย

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย และสโมสรลูกเสือจังหวัดเชียงราย และสโมสรลูกเสือเหนือสุดสยาม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) วันที่ 6 ตุลาคม 2565 และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงรายที่ 2 (ค่ายดอนมูล) อ.เวียงชัย จ.เชียงราย หากท่านใดสนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครและรายละเอียดโครงการฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา