โรงเรียนบ้านโคกน้อย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
🔸โรงเรียนบ้านโคกน้อย โดยการนำของ นางบุษยมาส ผาสุข ผู้อำนวยการและนางสาวณิชชาอร ทวีเดชธนเศรษฐ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโคกน้อย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ
วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
🔸ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์
ติดต่อเรา