การประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา