ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา