พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – school) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ เข็มเพ็ชร และนางสาวพิชชญา  เคธรรมมะ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – school) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

รับชมผ่านทาง Facebook ได้ที่ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา