ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

วันพุธที่  27 กรกฎาคม  2565

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 

จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

ติดต่อเรา