ประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรร่วมกัน

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร บุญสมัย  นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา