การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา