โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY SENTER

              วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายจะตุรงค์ หาดซาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นประธานเปิด กิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต , จราจรปลอดภัย ตามนโยบายเร่งด่วนของสพฐ.ด้านความปลอดภัย และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ มีนายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีใส รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โรงเรียนบ้านเขาเข่า (โรงเรียนลูกข่าย) นำนักเรียนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง โดยมีเจ้าที่บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นวิทยากร                                    ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ติดต่อเรา