อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีใส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือและเนตร-นารี(สามัญ) ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด โดยมี เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะละกอ และ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว เป็นวิทยากร ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ติดต่อเรา