ประชุมการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง ประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา