ประชุมการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนปลอดภัยรู้เท่าทันภัยคุกคาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนปลอดภัยรู้เท่าทันภัยคุกคาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM  พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา