ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำสื่อ เครื่องมือ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำสื่อ เครื่องมือ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์

 

ติดต่อเรา