พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ณ ห้องประชุมเกตุเล็ก โรงเรียนบ้านคลองผักขม

ติดต่อเรา