ประชุมเพื่อคัดกรองสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมเพื่อคัดกรองสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา