พิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ (Open house พวกเราชาวบ้านด่าน 1 โครงงาน 1 ห้องเรียน )

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ (Open house พวกเราชาวบ้านด่าน 1 โครงงาน 1 ห้องเรียน ) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ติดต่อเรา