ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding & Robotics ค่ายอบรมและการแข่งขัน หุ่นยนต์นักเรียน ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา Robot Camp สระแก้ว ครั้งที่ 1

ติดต่อเรา