ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสพฐ.2 อาคารสพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา