ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง นายเพลิน พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา