ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.สก 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 นางสาวลออ แก้วศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ในการนี้ นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด และรองประธานแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา อำเภอคลองหาด จำนวน 2 ราย สาเหตุเนื่องจากครอบครัวฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา