ถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด จัดกิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา เพื่อถวายวัดราษฎร์นิมิต (หนองปรือ) โดยมีขบวนกลองยาวและนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณวัดโดยรอบ

 

ติดต่อเรา