ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

วันที่ 12 กรกฎาคม 256 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ยินดีต้อนรับนายมงคลชัย รัตนะอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนและผู้อำนวยการสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1/2565

ติดต่อเรา