กิจกรรม “การถวายเทียนจำนำพรรษา”

12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม “การถวายเทียนจำนำพรรษา”

เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

 

ติดต่อเรา