ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565
“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG”


เชิญชวนสมัครประกวด-แข่งขัน กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 หมดเขต 5 สิงหาคม 2565

                    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้สนใจสมัครประกวด-แข่งขัน กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.science.rbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 สิงหาคม 2565

สมัครประกวด-แข่งขันฯ >> docs.google.com/forms
รายละเอียดการรับสมัคร >>  ประกาศและรายละเอียดฯ

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา