ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น.นายมงคลชัย รัตนะอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนและผู้อำนวยการสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนวังจระเข้ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง โรงเรียนบ้านท่าเต้น โรงเรียนบ้านท่าผักชี และโรงเรียนบ้านพระเพลิง

 

 

ติดต่อเรา