ประกาศโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่  31 กรกฎาคม 2557 – 4 สิงหาคม 2557

ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    banklongnamsai

ติดต่อ สพป.สก.1