กิจกรรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย นางพรพนา บัวอินทร์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำบุคลากรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกิจกรรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

  

 

ติดต่อเรา