ประชาสัมพันธ์โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก  ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565  เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมนี  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล  โดยกำหนดดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่

  1. การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
  2. การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short film) ภาษาไทย ระดับอาชีวศึกษา
  3. การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้โรงเรียนในสังกัดได้พิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมการฝึกอบรมและแข่งขันฯ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th  หัวข้อ “เชิญชวนเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก” Youth Ambassador for Peace of Mankind”

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา