ร่วมต้อนรับ องคมนตรี ร่วมงานกิจกรรม “โครงการต้นกล้าแห่งความหวัง”

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางนิธิวดี ป่าหวาย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ฯ ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เข้าร่วมงานกิจกรรม “โครงการต้นกล้าแห่งความหวัง” ณ โรงเรียนบ้านคลองผักขม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา