กิจกรรมค่ายวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านชุมทอง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ณ โรงเรียนบ้านชุมทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา