ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา โรงเรียนบ้านโคกน้อย และโรงเรียนบ้านเขาแหลม

 

ติดต่อเรา