ประชุมผู้บริหารเครือข่าย เรื่องการของบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนคุณภาพ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายอำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอคลองหาด เรื่องการของบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ และโรงเรียนบ้านชุมทอง

ติดต่อเรา