การประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ การประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา