ครูใหม่ น้องใหม่

ครูใหม่ น้องใหม่

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557  มีครูมาบรรจุใหม่ 1 คน คือ นางสาวณฐสินี  มาระโย  วิชาเอกคณิตศาสตร์  เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ   ทางโรงเรียนบ้านคลองใหญ่  คณะครูและนักเรียนยินดีต้อนรับค่ะ

0

00

ติดต่อ สพป.สก.1