ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา